Jeg er som et Privat Børnepasnings tilbud, godkendt af kommunen og er underlagt pædagogisk tilsyn fra kommunen.

Betaling

En plads koster 3000,- kr + kommunens tilskud og er inklusiv mad, bleer og ture.

I lighed med en kommunal institution betaler kommunen et tilskud på ca 2/3 af pladsen,og kommunen yder også søskenderabat i denne ordning, men ikke friplads tilskud.

Jeg har en tillægskontrakt/stamkort som vi sammen vil udfylde, samt få udfyldt ansøgnings skemaet om tilskuddet fra kommunen, så der ikke er nogle misforståelser.

Pengene skal stå på min konto den sidste bankdag i måneden, og der betales forud.

 

Der betales både under min og jeres ferie og sygdom.

Da jeg ikke vil have for meget udskifting i gruppen, tager jeg helst kun børn der bliver til børnehave.

 

 

Opsigelse

Der er 1 måneds opsigelse, der skal ske skriftligt, dette gælder begge veje rundt.

Juli måned kan dog IKKE opsiges, så bliver pladsen opsagt pr.31.5 eller 15/6 er det med virkning fra pr. 31.7 med mindre man skal starte i børnehave 1/7 

Sygdom

Jeg tager ikke imod syge børn, da de vil smitte resten af gruppen.

Børnene skal kunne deltage på lige fod med de andre i gruppen før de kan komme ingen efter sygdom.