Jeg er som et Privat Børnepasnings tilbud, godkendt af kommunen og er underlagt pædagogisk tilsyn fra kommunen.

Betaling

En plads koster 3300,- kr + kommunens tilskud og er inklusiv mad, bleer, rytmik, teater og ture.

kommunen yder også søskenderabat i denne ordning, men ikke friplads tilskud.

Jeg har en tillægskontrakt/stamkort som vi sammen vil udfylde, samt få udfyldt ansøgnings skemaet om tilskuddet fra kommunen, så der ikke er nogle misforståelser.

Pengene skal stå på min konto den sidste bankdag i måneden, og der betales forud.

 

Der betales både under min og jeres ferie og sygdom.

Da jeg ikke vil have for meget udskifting i gruppen, tager jeg helst kun børn der bliver til børnehave.

 

 

Sygdom

Jeg tager ikke imod syge børn, da de vil smitte resten af gruppen.

Børnene skal kunne deltage på lige fod med de andre i gruppen før de kan komme ingen efter sygdom.

Del siden